Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Keresztneveink eredete és jelentése

A szülőket, ha megkérdezik, miért pont ezt a keresztnevet választották csemetéjüknek, általában a dallamára, a vezetéknévhez való illeszkedésre, boldog emlékekre, a családi hagyományokra vagy egyszerűen csak a véletlenre hivatkoznak. Pedig, ahogy a régi rómaiak mondták: "Nomen est omen." vagyis "A név kötelez, nevében a végzete." A nevünk tehát nemcsak arra szolgál, hogy jelöljön és megkülönböztessen másoktól, hanem arra is, hogy elmondja, miért jöttünk a világra, mi végre születtünk. Lássuk hát neveink eredetét és jelentését!

 Ábel: héber eredetű,jelentése: "lehelet,múlandóság".Ábel történetét a Bibliából ismerjük. Ő volt az első emberpár,Ádám és Éva fia. Pásztorkodásból élt,testvére Káin pedig földművesként dolgozott.Mindketten áldozatot mutattak be Istennek, de amikor Isten csak az Ábel ajándékát fogadta el ,Káinban felébredt a féltékenység és megölte testvérét. Az Ábelek önfeláldozóak,mindíg másokért élnek. Névnapjuk: január 2.

Anna: A héber Hannah névből. Jelentése: "Isten kegyelme,báj,kecsesség". A bibliai Szűz Mária anyja, Jézus nagyanyja. Őt tekintették az anyaság példaképének, s mint az anyák, az özvegyek és a szegények pártfogóját tisztelték. Az Annák imádnak szerepelni,mindent elkövetnek,hogy a középpontban legyenek. De vigyázat! A kritikára érzékenyek, könnyen és gyakran megsértődnek. Névnapjuk: július 26.

Bernadett: német-francia eredetű, jelentése: "erős mint a medve". Nem volt ez igaz arra a beteges, szegény sorsú francia parasztlányra, akit ma szentként tisztel az egyház. 130 éve üvegkoporsóban fekvő testét,- mely most is olyan mintha élne- ma is megtekinthetjük Franciaországban. A Bernadetteknek fontosak az anyagi javak és jó üzleti érzékük van. Ügyes szervezők, igyekszenek sikeres emberek társaságában tölteni idejüket. Nehézséget a rugalmatlanságuk okozhat. Névnapjuk: február 18. 

Dániel: Héber eredetű, nevének jelentése: "bírám az Isten". Dániel pórféta bibliai személy, a róla elnevezett könyv központi alakja. Az uralkodó mellett szolgált, mint magas beosztású államférfi. Igazságosságáról és bölcsességéről volt híres. A Dánielek igyekszenek segíteni másokon, felesősségteljesek és nagyvonalúak. Néha szétszórtak. Az olyan feladat való nekik, ahol használhatják alkotókézségüket. Kellemes természetük miatt sokan kedvelik őket. Névnapjuk: július 21.

Endre: Német-szláv eredetű, jelentése: "férfi, férfias". Az Endrék feladata a másokért való harcolás, ennek érdekében minden ellenállást leküzdenek. Nem tűrik a megalkuvást, mindig nyíltan, egyenesen támadnak. Gyakran önfejűek, makacsok. Nehezen alkalmazkodnak, mert azt képmutatásnak tartják. Uralkodásra termettek. Árpád-házi királyaink közül hárman is ezt a nevet viselték. Legnevezetesebb II.Endre aki az 1222-ben kiadott Aranybullával egy majdnem napjainkig használt alaptörvénykönyvet hozott létre. Névnapjuk: július 17.

Enikő: magyar eredetű, Vörösmarty Mihály alkotása az ősi Eneh névből. A magyarok eredetmondája szerint, az ázsiai pusztákon élt egy szittya (másnéven szkíta) lovasnép, amely vadászattal, halászattal és állattenyésztéssel foglalkozott. A szittya királynak, Ménrótnak (Nimródnak) feleségétől, a szépséges Enéhtől két fia volt: Hunor és Magor. A két fiú 50-50 vitézzel vadászgatott a pusztán, s egyszer csak egy fenséges nőstényszarvas tűnt fel előttük. Napokon át üldözték, de nem tudták elejteni. A szarvas idegen, de gazdag földre csábította őket, majd végleg eltűnt a vitézek szeme elől. E föld férfiai épp messze jártak, így történhetett meg, hogy Hunor és Magor, valamint az őket kísérő száz vitéz egy-egy lányt rabolhatott magának. Házasságukból Hunor népének utódai lettek a hunok, Magoréi pedig a magyarok. Az Enikők kedvesek,barátságosak. Otthonosan mozognak a művészet világában. Sokszor segítenek másoknak, sőt gyakran túl sokat foglalkoznak mások gondjaival. Maximalisták, elvárásaik nem csak önmagukkal szemben nagyok, hanem a körülötte élőkkel szemben is. Névnapjuk: szeptember 15.

 Eszter: héber-perzsa eredetű, jelentése: "mirtusz, csillag, bájos fiatal lány". Bibliai alak, eredetileg zsidó leány. Xerxész perzsa király a birodalom legszebb lányai közül választotta feleségül. A zsidók máig megemlékeznek róla, mert sikerült megakadályoznia hogy a nagyvezér a zsidókat legyilkoltassa. E név viselői sugározzák magukból a szeretetet, melytől érzékennyé válhatnak. Környezete ezt gyakran gyengeségnek tartja. Beszédes természetűek, könnyen barátkoznak. Nagyon jó ötleteik vannak, gyorsan hoznak döntéseket, de amikor cselekedniük kell, tétováznak. Ez főleg az önbizalomhiánnyal magyarázható. Hinnie kell magában, a művészetekben nagy lehetőségük van az érvényesülésre. Névnapjuk: május 24.

Gergő: a görög eredetű Gergely névből, jelentése: "éberen őrködő". Több szent és 16 pápa viselte a Gergely nevet. Nekünk, magyaroknak különösen fontos az a minorita szerzetes, akit csak Gergely barátnak, vagyis Magyarországi Gergelynek hívunk. Ő volt az első magyar utazó, aki a XIV.sz-ban eljutott Kínába. A Gergely névnél kell megemlítenünk olyan fogalmakat, mint gregorián ének (középkori latin egyszólamú egyházi ének), Gergely-naptár (melyet 1578 óta használunk) és a Gergely-járás (mely az iskolás gyerekek köszöntő és adománygyűjtő felvonulása volt régen, márc. 12-én). A Gergők érzékenyek, igen ragaszkodóak. A kultúra iránt fogékonyak. Érzéseikről nehezen beszélnek, üzleti döntéseket megfontoltan, lassan hoznak. Névnapjuk: november 17. 

Henrik: germán eredetű, jelentése: "körülkerített birtokán uralkodó". A Henrik nevet sok angol, francia és német király viselte. Legismertebb közülük VIII. Henrik, a XVI. sz-ban élt angol uralkodó. Különös figura volt, ízig-vérig reneszánsz ember. Dalokat és verseket szerzett, szerette a kockajátékot, a bajvívást, a vadászatot, a teniszt és a nőket. Hat feleséget fogyasztott el, megunt illetve fiú utódot szülni nem tudó asszonyaitól sorban megszabadult. Válással, koholt vádakkal, lefejeztetéssel. Gyűlölte a pápát, amiért az nem hagyta jóvá válását egyik feleségétől. Szakított hát a pápával és új egyházat hozott létre, melynek feje a király lett, ez az anglikán egyház. A Henrikek igen anyagiasak, ezért kitűnő számukra a pénzügyi pálya. Szenvedélyeiken nehezen uralkodnak, amit egyszer elhatároznak, amellett kitartanak. Névnapjuk: január 16. 

István: görög eredetű, jelentése: "koszorú, korona, tündöklő ékesség". Az ókori görögök életében igen fontos jelkép volt a koszorú: ezzel díszítették a házat fiúgyermek születésekor és házasságkötéskor. Ez volt a bátor harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Hazánk első királya is István, eredeti pogány nevén Vajk volt. Fiatalon örökölte meg apjától, Gézától a fejedelmi széket. Az ezredforduló telén    ( 1000 karácsonyán vagy 1001.jan.1-jén) a pápa által küldött koronával Esztergomban királlyá koronázták. Ezzel megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. Célja az ország békéjének megteremtése ( a hatalmára törő Koppányt felnégyeltette, Vazult megvakíttatta) és a kereszténység elterjesztése ( hittérítők segítése, templomok, iskolák építése). A külföldi pénz használata helyett saját ezüstdénárt veretett. A Képes Krónika szerint ezüstdénárral teli erszényt hordott az övén, amiből saját kezűleg adakozott a szegényeknek. Fennmaradt két törvénykönyve és a vadászbaleset áldozatává lett Imre fiának írt Intelmei. 1083-ban szentté avatták, s az épségben megmaradt, ökölbe szorított jobb kézfejét (a Szent Jobbot) Budán helyezték el. Államalapító István királyunk ünnepét aug.20-án, 1774 óta tartjuk, Mária Terézia rendeletére. Ez a nap egyben az új kenyér ünnepe is, valamint úgy tartják, hogy ezen a napon mennek el a gólyák. Az Istvánok rendkívül meggyőző, céltudatos egyéniségek. Nem tudnak megalázkodni, öntörvényűek. Ötleteiket sokszor túlságosan határozottan adják közre, amely sokak előtt barátságtalanná teszik őket. Szeretik a rendet maguk körül, keményen dolgoznak. Névnapjuk: augusztus 20. 

József: héber eredetű, jelentése: "Isten gyarapítson". A Bibliában két Józsefről is olvashatunk.  1. Józsefet, az ősatyát testvérei féltékenységből -mivel apjuk kedvenc fia volt- eladták Egyiptomba rabszolgának.  Az úrnője megpróbálta elcsábítani, majd amikor ez nem sikerült, az asszony hamis vádakkal illette Józsefet, aki börtönbe került. Mivel azonban a fáraónak megjósolta, hogy Egyiptomra 7 bő és 7 szűk esztendő vár, s az emberek élelmet tudtak elraktározni, a börtönből megmenekült.  2. A másik József, akit a Biblia említ maga Szent József, az ács, Jézus nevelőapja. Hazánkban a XVIII.sz-tól kezdve a leggyakoribb férfinév, egyik népi köszöntőjük így hangzik: "József, a neved napján a boroskancsót érd el, amíg a halál a torkodra nem térdel!"  József napja a tavasz első napjának ünnepe, ezért is mondják, hogy: "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!".  S ez mennyire igaz! Régen e naptól kezdve már mezítláb jártak a gyermekek. Rengeteg hagyomány, szokás kötődik József naphoz. Pl.: 1.,A madarak ezen a napon szólalnak meg, mert Szent József kiosztotta nekik a sípot.  2.,Ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv pedig bő bortermést ígér.  3.,Ez a méhek kieresztésének megszabott napja.  4.,E napon érkeznek meg a fecskék.   A Józsefek érzékenyek, álmodozók, nagyon tudnak kötődni bizonyos emberekhez. Hajlamosak az élvezeteket előnybe részesíteni. Sokkal inkább használják az érzékeiket, mint az eszüket, de megérzéseik sokkal erősebbek és pontosabbak, mint az emberek többségének. A pénzügyek távol állnak tőlük, ezért sokszor nem a tehetségük és a munkájuk alapján részesülnek az anyagi javakban. Névnapjuk: március 19.

 Julianna: latin eredetű, jelentése: "Julius nemzetségéhez tartozó, ragyogó, Jupiternek szentelt". Julianna ókeresztény vértanú volt, aki nem akart feleségül menni gazdag, de kegyetlen és pogány vőlegényéhez. Sok kínzás után végül is lefejezték. A megfigyelések szerint Julianna napon havazni szokott, ezért mondják, hogy: "Julianna megrázta a dunnáját." E naptól az időjárás melegebbre fordulását várják. A Juliannák sugározzák magukból a szeretetet, bájuk, kedvességük az emberek számára igen vonzó Jellemző rájuk az áldozatvállalás, a feltétel nélküli bizalom. Gyakran szerepelnek a nyilvánosság előtt, viszont a hétköznapok problémáival nehezen bírkóznak meg, mert félnek a sikertelenségtől. Ezért hoznak döntéseket csak nagyon nehezen. Fontos számukra egy olyan erős társ, barát, akire támaszkodhatnak. Névnapjuk: február 16.

 Loretta: a latin Laura, jelentése: "babér, dicsőség" és az arab Leonóra, jelentése: "tiszteletreméltó" nevekből.  A Loretták sorsfeladata a világ és a közösség szolgálata. Egész életükben a célokat és a szabadságukat keresik. Szenvednek a korlátoktól, ha nincs, akkor állítanak maguknak. Imádnak kockáztatni, sokszor feleslegesen. Az Állandóságot nehezen viselik, barátaikkal is ezért kerülnek sokszor "se veled, se nélküled" helyzetbe. Névnapjuk: december 10.

 Luca: latin eredetű, jelentése: "virradatkor született, vakítóan fényes". Szent Lucia majdnem 1000 évvel ezelőtt élt Szicíliában. Előkelő, szép lány volt, aki hitéért mártírhalált halt. Luca napja az év legrövidebb napja, melyhez sok hiedelem, babona, jóslás kapcsolódik. Gonoszjáró napnak tartották, ezért is próbáltak védekezni, mégpedig a boszorkányok ellen. Pl.: fokhagymát ettek, hogy a büdös elriassza a boszikat, a seprűket elzárták éjszakára, hogy a boszik el ne vigyék, illetve kölcsön sem adtak semmit, mert akkor a szerencséjüket is odaadják. Legnevezetesebb szokás az e napon elkezdett Luca szék készítése volt. Ennek karácsonyra kellett elkészülnie, 9 féle fából faragták, s ha ráálltak, megláthatták a boszorkányokat. A Lucák mindent elkövetnek, hogy környezetüknek megfeleljenek, viszont nem bírják a kudarcot és a kötöttséget. Ezért válnak könnyen lázadókká. Diplomáciai érzékük jó, de a pénzt rosszul kezelik. Névnapjuk: december 13.

 Patrícia: latin eredetű, jelentése: " rómainak született nemes nő". A Patríciák éles eszűek, nagyvonalúak, de ugyanakkor érzelgősek is. Vágynak az új tapasztalatokra, új emberek megismerésére, de megpróbálják ízlésüket ráerőltetni másokra. Van, amikor ez sikerül is. Ha mások keresik az újat, azt nehezen fogadják el, pedig meg kell tanulniuk, hogy nem csak az lehet a jó, amit ők akarnak. Szeretik a változatosságot, az utazást. Olyan munkát válasszanak, amit kötöttségek nélkül, önállóan végezhetnek. Még így is sok mindent félbehagynak, mert a "szomszéd kertje mindig zöldebb". Névnapjuk: április 28.

 Péter: görög-latin eredetű, jelentése: "kőszikla, orvos, jövendőmondó". Péter eredetileg halász volt, majd Jézus tanítványa és a tizenkét apostol egyike lett. Ő volt Róma első püspöke, vagyis az első pápa. A hagyomány szerint Jézus neki adta a mennyország kapuinak kulcsát. Tanai miatt Néró császár keresztre feszíttette, mégpedig Péter kívánságára fejjel lefelé, hogy a halálban ne legyen egyenrangú Jézussal. Az írások alapján Pétert a mai Szent Péter Bazilika (Róma) helyén temették el. A régészek, a bazilika fő oltára alatt tényleg találtak egy láb nélküli csontvázat (a fejjel lefelé megfeszített embert csak úgy tudták levenni a keresztről, ha a lábait levágják), amely valószínűleg a Péteré.  A Péterek szeretetreméltóak, haladó gondolkodásúak, komoly, őszinte emberek. Erős egyéniségek, kicsit sem hajolnak meg mások akaratának. Keményfejűek, kompromisszumra nem hajlandóak. Mindent előre elterveznek, kiszámítanak, mert a kudarcot nem tudják elviselni. Kitartóak, minden élethelyzetben észszerűen döntenek. Hazánkban úgy tartják, hogy a búza töve Péter napján megszakad, tehát kezdődhet az aratás. Névnapjuk: június 29.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Statisztika

Online: 1
Összes: 68258
Hónap: 192
Nap: 6